Ormanda ateş yakmak kamp kurmak yasak mı?

12.04.2020 tarihinde ruhunuözgürbırak tarafından yazıldı.

ORMANLARDA VE BAŞKA SAHALARDA VEYA İSTEDİĞİMİZ HER YERDE KAMP YAPABİLİRMİYİZ!

 

Özellikle yaz aylarında birçok gazete ve haber programlarında karşımıza çıkan ve birçok bilgi kirliliğine sahip olan bir konudur.

Hatta kolluk kuvvetlerinin bazen operasyon şeklinde müdahale ettiğine bile izlemiştik basın yayın organlarından.

Peki nedir bu durum!

 İnsanların dinlenmek, şehrin stresini üzerinde atmak istediği bir etkinlik neden birçok sorunu peşinden getiriyor.

Öncelikle belirtmemiz gereken en önemli konu devlete ait izin verilen işletme ve bölgeler dışında hiçbir yerde kamp yapamaz ateş yakamaz ve konaklayamazsınız ilgili orman kanunu hakkında maddeleri aşağıda bilginize sunmaktayım.

Lütfen bu kanunları iyi bilelim, çünkü birçok kamp yapan arkadaşlar bu kanunları bilmemek ile birlikte kolluk kuvvetleri ile münakaşaya giriyor.

Diğer özel mülkiyet ve işletmeler de belli bir ücret karşılığında bu tür faaliyetlere izin veriyor

Ayrıca valilikler belediyeler de bazı bölgelerde gerek görürlerse bu konu hakkında geçici yönetmelikler uygulayabiliyor.

Maalesef kamp yaptığım sürece birçok kamp yapan insanların pisliklerini içmiş olduğu alkol şişelerini kırıp ormana kumsala bıraktıklarını, yayla evlerinin kapısını kırıp köylülerin odunlarını yaktıklarını yani kısacası gittikleri yerleri talan ettiklerine şahit oldum.

İşte bu tür durumlar çoğaldıkça ve halktan şikayetler geldikçe yerel yönetimler önlemlerini haklı olarak alıyor.

Maalesef bu durumlar attıkça katı kurallar oluşuyor,

Diğer bir konuda bölgede bulunan özel işletmeler kamp alanlarının sadece kendi işletmesinde olmasını istediği için bu alan dışına kurulan çadırları şikâyet ediyorlar.

İlgili kanun maddeleri;

Madde 76 – (Değişik : 4/7/1995 - 4114/1 md.) a) Devlet ormanlarında; Orman İdaresince belirlenen konak yerlerinden başka yerlerde gecelemek, b) Ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak veya izin verilen yerlerde yakılan ateşi söndürmeden mahalli terketmek, c) Ormanlara sönmemiş sigara veya yangına dolaylı olarak yol açabilecek madde atmak, d) Ormanlara dört kilometre mesafede veya bu Kanunun 31 inci ve 32 nci maddeleri kapsamına giren köyler hudutları içinde anız veya benzeri bitki örtüsü yakmak, Yasaktır.

Madde 14 – Devlet ormanlarında: A) Yetişmiş veya yetiştirilmiş fidanları kesmek, sökmek, ekim sahalarını bozmak, yaş ağaçları boğmak, yaralamak, tepelerini veya dallarını kesmek veya koparmak veya ağaçlardan yalamuk, pedavra hartama çıkarmak; B) Dikili yaş veya kuru ağaçları kesmek veya bunları kökünden sökmek veya bunlardan kabuk veya çıra veya katran veya sakız çıkarmak, yatık veya devrik ağaçları kesmek veya götürmek, kök sökmek, kömür yapmak;

Madde 91 – (Değişik : 23/1/2008-5728/198 md.) 14 üncü maddenin (A) ve (B) bentleri ile yasak edilen fiillerden dikiliden ağaç kesenler, kökünden sökenler veya hayatiyetini sona erdirecek şekilde boğanlar, ağaçlardan yalamuk, pedavra, hartama çıkaranlar üç aydan beş yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır. Ancak suçun konusunun münhasıran yakacak nitelikte emval veren ağaç olması halinde, verilecek ceza yarı oranında indirilir. Suçun konusunun fidan olması halinde birinci fıkraya göre verilecek ceza bir kat artırılır. Fidan ekim sahasını bozan kişi bir yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

 

Kazasız kamplar dilerim.

Doğa ile kalın

Ruhunu özgür bırak

Diğer fotoğraf ve paylaşımları takip için 

instagram  hesabımız TIKLAYINIZ